Hva er forskjellen mellom en substitusjons- og tilleggs eliminasjonsreaksjon?


Svar 1:

Innbytte

I denne type reaksjoner er det alltid en art som har en tendens til å erstatte / erstatte seg selv med et annet atom til stede i reaktanten. Eksempler som anlkane som reagerer med halogener. Halogen-frie radikaler dannes for å erstatte et av atomet (homo-di-atom-det er derfor) i hydrokarbonet (alkan) ved å fjerne et hydrogen for også å danne hydrogenhalogenid.

Tilsvarende for når en halogenalkan reagerer med vandig NaOH eller KOH.

Addisjon

Hovedsakelig for alkener. Her angriper en elektrofil på alkenen fordi den består av en svak pi-binding som lett kan brytes og danne en kovalent binding ved hjelp av dens elektroner. Eksempler på slik hydrogenering, bromering


Svar 2:

Du kan tenke på eliminering som å "bli kvitt" eller "bortvisning". En eliminasjonsreaksjon er en der noe blir utvist fra et molekyl.

A → B + C

Et enkelt eksempel er utvisning av vann fra en alkohol for å få en alken.

En substitusjonsreaksjon, er som navnet tilsier, er en der en partikkel tar plassen til en annen i et molekyl. Ganske likt hvordan i ballspill byttes ut spillere, en spiller for en annen spiller. Partikkelen kan være et enkelt atom eller til og med et molekyl.

AB + X → AX + B

I eksemplet over blir B erstattet med X.