Hva er forskjellen mellom en ventil og en port? Hvorfor brukes ikke porter i firetaktsmotorer, og hva utgjør forskjellen?


Svar 1:

Definisjon av PORT

en åpning (som i et ventilsete eller ventilflate) for inntak eller avtrekk av væske.

Porten er åpningen. Ventilen er tingen som styrer strømmen gjennom åpningen.

Så åpningene der inntaket og eksosventilene vil bli ansett å være porter. Så det betyr at de brukes i firetaktsmotorer.

Men jeg mistenker at spørsmålet ditt handler mer om typen porter som brukes i totaktsmotorer der stempelet lukker dem for en del av syklusen og deretter åpner dem for resten av syklusen. På noen måte fungerer stemplet som ventilen i så fall. Dette kan ikke fungere med en firetaktsmotor fordi porten må være åpen på det ene takket og lukket på det andre slaget (når stempelet ville være på samme sted).


Svar 2:

I henhold til min kunnskapsport er det vanligvis et inn- og utkjøringspunkt, dvs. det er bare en åpning mens en ventil er en enhet som regulerer, styrer eller kontrollerer strømmen av et fluid ved å åpne, lukke eller delvis hindre forskjellige passasjer, så i tilfelle 4-takts motor er det nødvendig å ha ventiler i stedet for porter, da den tillater blanding av drivstoff og luft i sylinderen og lukker blandingen i sylinderen for riktig forbrenning for å fullføre kraftsyklusen og enn frigjør gassene via utløpsventil, men i havn ville dette ikke vært mulig


Svar 3:

I henhold til min kunnskapsport er det vanligvis et inn- og utkjøringspunkt, dvs. det er bare en åpning mens en ventil er en enhet som regulerer, styrer eller kontrollerer strømmen av et fluid ved å åpne, lukke eller delvis hindre forskjellige passasjer, så i tilfelle 4-takts motor er det nødvendig å ha ventiler i stedet for porter, da den tillater blanding av drivstoff og luft i sylinderen og lukker blandingen i sylinderen for riktig forbrenning for å fullføre kraftsyklusen og enn frigjør gassene via utløpsventil, men i havn ville dette ikke vært mulig