Hva er forskjellen mellom bedriftskommunikasjon og PR?


Svar 1:

Bedriftskommunikasjon og PR er to veldig tett avdelinger, med nesten samme målgruppe og meldinger. Begge er avhengige av hverandre for å plassere en organisasjon i øynene til interessenter, kunder og forbrukere.

Bedriftskommunikasjon omhandler hovedsakelig den skriftlige og til tider muntlige kommunikasjonen som må gjøres for å holde alle interessentene informert om et virksomhets visjon, misjon og strategiske mål. Det innebærer både intern og ekstern kommunikasjon, avhengig av hvem som trenger å vite hva.

Bedriftskommunikasjon bruker forskjellige plattformer for å holde selskapets interessenter oppdatert om sine aktiviteter. Nettsted, brosjyrer, nyhetsbrev, interessenters brev / meldinger, årsrapporter, magasiner er alle eksterne bedriftskommunikasjonsmedier, mens e-post, kunngjøringer, møtereferater, intranett er interne kommunikasjonsplattformer.

Alle de ovennevnte plattformene brukes til å spre viktig informasjon om en organisasjons nåværende og fremtidige planer. Gode ​​organisasjoner tar selskapskommunikasjon ganske alvorlig fordi de vet at det er deres plikt å dele planene sine med sine interessenter / aksjonærer.

Her kommer rollen som PR. Som navnet antyder, behandler denne avdelingen spesielt informasjonen som går ut til massene, for å plassere en organisasjons merkevare i øynene til allmennheten.

Public Relations bruker ekstern kommunikasjon utarbeidet av Corporate Communications for å generere et positivt bilde av selskapet. Den bruker medier som pressemeldinger, sosiale medier, offentlige aktiviteter, presentasjoner etc. for å skape interesse for produktene / tjenestene som et selskap gir.

Mange ganger jobber PR-teamet tett med Corporate Communications-teamet for å identifisere eksterne målgrupper (også deres tårer) og utarbeide passende eksterne kommunikasjonsmeldinger og publikasjonsmateriell.

PR-avdelingen samarbeider også med mediebyråer, reklamebyråer (selv om bedriftskommunikasjon og markedsføring primært er ansvarlig for å rekruttere et reklamebyrå) for å nå ut til massene og spre selskapets budskap.

Det er viktig å huske at bedriftskommunikasjon og PR må jobbe veldig tett og utveksle rettidig informasjon for å fungere. Eventuelt bortfall mellom de to avdelingene kan føre til store tap. Når du husker dette, slår et stort antall organisasjoner de to avdelingene sammen til en, under en leder / leder for å sikre jevn utførelse av aktiviteter.

Begge teamene sitter sammen for å identifisere deres målgrupper og er enige om kommunikasjonsmåten så vel som innholdet, slik at det ikke er noen avvik eller tvetydighet rundt noen melding.


Svar 2:

Bedriftskommunikasjon er en delmengde av PR.

PR, i det minste etter min definisjon, er en fengslende frase for strategisk kommunikasjonsarbeid som gjøres for å øke bevisstheten om et selskap, personlighet, idé osv. Det vil innebære en rekke taktikker som å komme inn (eller ut av) nyhetene , arrangementer, kampanjer og sosiale medier, blant andre.

Bedriftskommunikasjon er mer spesifikt fokusert på image, merke og omdømme mål for en bedrift.

Du kan ha en avdeling for bedriftskommunikasjon i en organisasjon som håndterer nyhetshendelser, rapportering, webinnhold og annonser dedikert til spesifikke bedriftsinitiativer. Tenk på produktlanseringer, kvartalsvise / annaul aksjerapporter, nye tjenestetilbud, fusjonsnyheter eller en tale av administrerende direktør som noen eksempler på drivere for bedriftskommunikasjon.

Det meste av tiden er bedriftens kommunikasjon "ekstern" overfor - noe som betyr interessenter som aksjonærer, nyhetsmedier, regulatorer og konkurrenter - kontra "interne" kommunikasjoner som spesifikt kan håndtere ansattes behov.

PR-byråer kan også ha en spesialitet innen bedriftskommunikasjon, som kan omfatte aktiviteter som strategi, medieoppsøking og eventproduksjon - igjen fokusert på en bedriftskunders kommunikasjonsmål.


Svar 3:

Bedriftskommunikasjon er en delmengde av PR.

PR, i det minste etter min definisjon, er en fengslende frase for strategisk kommunikasjonsarbeid som gjøres for å øke bevisstheten om et selskap, personlighet, idé osv. Det vil innebære en rekke taktikker som å komme inn (eller ut av) nyhetene , arrangementer, kampanjer og sosiale medier, blant andre.

Bedriftskommunikasjon er mer spesifikt fokusert på image, merke og omdømme mål for en bedrift.

Du kan ha en avdeling for bedriftskommunikasjon i en organisasjon som håndterer nyhetshendelser, rapportering, webinnhold og annonser dedikert til spesifikke bedriftsinitiativer. Tenk på produktlanseringer, kvartalsvise / annaul aksjerapporter, nye tjenestetilbud, fusjonsnyheter eller en tale av administrerende direktør som noen eksempler på drivere for bedriftskommunikasjon.

Det meste av tiden er bedriftens kommunikasjon "ekstern" overfor - noe som betyr interessenter som aksjonærer, nyhetsmedier, regulatorer og konkurrenter - kontra "interne" kommunikasjoner som spesifikt kan håndtere ansattes behov.

PR-byråer kan også ha en spesialitet innen bedriftskommunikasjon, som kan omfatte aktiviteter som strategi, medieoppsøking og eventproduksjon - igjen fokusert på en bedriftskunders kommunikasjonsmål.


Svar 4:

Bedriftskommunikasjon er en delmengde av PR.

PR, i det minste etter min definisjon, er en fengslende frase for strategisk kommunikasjonsarbeid som gjøres for å øke bevisstheten om et selskap, personlighet, idé osv. Det vil innebære en rekke taktikker som å komme inn (eller ut av) nyhetene , arrangementer, kampanjer og sosiale medier, blant andre.

Bedriftskommunikasjon er mer spesifikt fokusert på image, merke og omdømme mål for en bedrift.

Du kan ha en avdeling for bedriftskommunikasjon i en organisasjon som håndterer nyhetshendelser, rapportering, webinnhold og annonser dedikert til spesifikke bedriftsinitiativer. Tenk på produktlanseringer, kvartalsvise / annaul aksjerapporter, nye tjenestetilbud, fusjonsnyheter eller en tale av administrerende direktør som noen eksempler på drivere for bedriftskommunikasjon.

Det meste av tiden er bedriftens kommunikasjon "ekstern" overfor - noe som betyr interessenter som aksjonærer, nyhetsmedier, regulatorer og konkurrenter - kontra "interne" kommunikasjoner som spesifikt kan håndtere ansattes behov.

PR-byråer kan også ha en spesialitet innen bedriftskommunikasjon, som kan omfatte aktiviteter som strategi, medieoppsøking og eventproduksjon - igjen fokusert på en bedriftskunders kommunikasjonsmål.