Hva er forskjellen mellom å få sparken og permittert? http://skilledup.com


Svar 1:

Når en ansatt får sparken

En ansatt blir sparket når hans personlige ytelse er utilfredsstillende, eller hvis han ikke overholder selskapets standarder. Han kan også få sparken for å ha skadet selskapseiendom, flau organisasjonen offentlig, eller på annen måte unnlatt å overholde vilkårene i arbeidsavtalen. Når en ansatt blir sparket, er det ingen forventning om å bli pensjonert på et fremtidig tidspunkt.

Når en ansatt blir permittert

Når en ansatt er permittert, har det vanligvis ikke noe med den ansattes personlige prestasjoner å gjøre. Permitteringer oppstår når et selskap gjennomgår omstilling eller nedbemanning, eller går ut av virksomheten. I noen tilfeller kan en permittering være midlertidig, og den ansatte blir pensjonert når økonomien bedres.

I noen tilfeller kan permitterte ansatte ha rett til sluttvederlag eller andre ytelser til ansatte gitt av arbeidsgiveren deres.

Forskjellen mellom å få sparken og bli sluppet løs

Takk skal du ha :)