Hva er forskjellen mellom HRIS, HCM og HRMS?


Svar 1:

HRIS vs. HCM vs. HRMS-diagrammet nedenfor viser de viktigste funksjonelle forskjellene mellom de tre akronymene og hvilken funksjonalitet som skal knyttes til hver.

HRIS (Human Resource Information System)

HRIS-programvare er designet for å administrere mennesker, retningslinjer og prosedyrer.

HCM (Human Capital Management)

HCM-programvare inkluderer alle elementer i en HRIS, men legger til Talent Management og globale funksjoner som flerspråklig, flervaluta, landsspesifikk formatering og muligens lokalisering.

HRMS (Human Resource Management System)

Programvareleverandører for menneskelige ressursstyringssystemer dekker vanligvis alle elementer i en HRIS, og mange inkluderer mulighetene til en HCM. Fordi HRMS-virksomheten er så massiv og dekker et så bredt spekter av ansattes størrelse og funksjonelle krav, har ikke alle HRMS-leverandører en progressiv Talent Management-komponent inkludert i tilbudet deres.


Svar 2:

HRIS er et forkortelse for informasjonssystemer for menneskelige ressurser, mens HRMS står for styringssystem eller programvare for menneskelige ressurser. På det høyeste nivået brukes disse begrepene om hverandre for å representere de teknologiske systemene som brukes i HR-funksjoner.

HCM (Human capital management) viser til den overordnede tilnærmingen et selskap tar for å forvalte sin viktigste eiendel: menneskene. HCM er en menneskesentrert tilnærming for å få mest mulig ut av selskapets menneskelige ressurser, og viser til både de strategiske og teknologiske elementene som er nødvendige for å adressere et bredt spekter av HR-relaterte aktiviteter. HCM tilbyr bedrifter muligheten til å rapportere og analysere menneskelige ressursdata for å ta bedre strategiske beslutninger.


Svar 3:

HRIS er et forkortelse for informasjonssystemer for menneskelige ressurser, mens HRMS står for styringssystem eller programvare for menneskelige ressurser. På det høyeste nivået brukes disse begrepene om hverandre for å representere de teknologiske systemene som brukes i HR-funksjoner.

HCM (Human capital management) viser til den overordnede tilnærmingen et selskap tar for å forvalte sin viktigste eiendel: menneskene. HCM er en menneskesentrert tilnærming for å få mest mulig ut av selskapets menneskelige ressurser, og viser til både de strategiske og teknologiske elementene som er nødvendige for å adressere et bredt spekter av HR-relaterte aktiviteter. HCM tilbyr bedrifter muligheten til å rapportere og analysere menneskelige ressursdata for å ta bedre strategiske beslutninger.


Svar 4:

HRIS er et forkortelse for informasjonssystemer for menneskelige ressurser, mens HRMS står for styringssystem eller programvare for menneskelige ressurser. På det høyeste nivået brukes disse begrepene om hverandre for å representere de teknologiske systemene som brukes i HR-funksjoner.

HCM (Human capital management) viser til den overordnede tilnærmingen et selskap tar for å forvalte sin viktigste eiendel: menneskene. HCM er en menneskesentrert tilnærming for å få mest mulig ut av selskapets menneskelige ressurser, og viser til både de strategiske og teknologiske elementene som er nødvendige for å adressere et bredt spekter av HR-relaterte aktiviteter. HCM tilbyr bedrifter muligheten til å rapportere og analysere menneskelige ressursdata for å ta bedre strategiske beslutninger.