Hva er forskjellen mellom “det er opp til deg” og “det er opp til deg”?


Svar 1:

"Det er opp til deg" betyr at det er ditt valg.

“Skal jeg ha den røde eller den grønne platen?”

"Det er opp til deg".

“Det faller på deg” betyr at det er ditt ansvar.

"Avdelingen vår mister ansatte. Er det noe som kan gjøres? ”

“Du er lederen som har ansettelser, det er deg selv”.

(Mitt svar er britisk engelsk. Jeg bemerker at noen under meg sier det motsatte)