Hva er forskjellen mellom forståelse og realisering?


Svar 1:

Forstå betyr å oppfatte den tiltenkte betydningen av foredragsholder eller bok som du leser.

Innse betyr å bli klar over faktum. Enkelt betyr det å forstå tydelig. Den omhandler den fysiske emosjonelle transformasjonen.

Eksempel:

Du vil innse viktigheten av å forstå grunnleggende vitenskap på skolen når du driver med ingeniørgrad.