Hva er forholdet og forskjellen mellom resistiv, induktiv og kapasitans?


Svar 1:

Motstand er strømkrevende enhet, mens induktor og kondensator er energilagringsenheter. Strøm i vekselstrømskretser gjennom en motstand er alltid i fase med spenning over motstanden.

Kondensator er energilagringsenhet, og i vekselstrømskretser fører strømmen i kondensatoren spenningen med 90 grader. Kondensator i DC-kretser har en tendens til å lagre energi og er åpen krets for jevn DC-kilde.

Induktor er akkurat det motsatte av kondensatorer. Selv om det også er energilagringsenhet, fungerer den som kortslutning for jevn DC. I vekselstrømskretser slipper strømmen gjennom en induktor spenningen over den med 90 grader hvis den er en ideell induktor. Dette kan bare skje i superleder, og sperrer det, er det ingen ideelle induktorer i verden.


Svar 2:

Dette er belastningstypene i de praktiske systemene våre.

Motstand som brukes til å motstå strømmen av strøm, og den tåler energien i form av varme.

R = I / O

Induktor gir 90 graders faseforsinkelse til strømmen. Den lagrer energien i form av magnetfelt.

L = V / (di / dt)

En kondensator gir 90 graders faseledning til strømmen. Og den lagrer energien i form av det elektriske feltet.

C = i / (dV / dt)

En ideell induktor og kondensator absorberer ikke / tørker varme. Men praktisk talt tapper de litt varme fordi de hadde en viss indre motstand selv.